Ukupno 8142  

Danas   18  

Juče   16

 

Удружење грађана „Еко глас Јагодина“


DEŠAVANJA

УДРУЖЕЊЕ „ЕКО ГЛАС“ РЕАЛИЗИЈЕ ПРОЈЕКАТ

„НАШЕ РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ“


Удружење „Еко глас“ реализује још један еколошки пројекат под називом „Наше рециклажно двориште“. Током протеклих пет година удружење је спровело више десетине пројеката и активности еколошке едукације, као и конкретне акцијe чишћења терена од смећа и озелењавања појединих градских површина.

Идеја пројекта „Наше рециклажно дворише“ је да се у Месној заједници Коларе постави рециклажно двориште, које ће садржати контејнере и судове за све врсте отпада који се јављају у сваком сеоском домаћинству, као и билборде и паное са едукативним садржајем о начину и значају оваквог одлагања отпада. До сада је „Еко глас“ углавном спроводио активности на градском подручју а овог пута су се определили за едукацију сеоског становништва по питању селекције отпада и подизања еколошке свести. Пројектом ће бити спроведена акција чишћења терена од разних врста отпада, едукација становништва и деце основношколског узраста о значају правилног одлагања отпада, значају рациклаже и здрааве животне средине и на крају постављања и самих контејнера и судова који ће чинити рециклажно двориште. Ово ће омогућити одлагање осим комуналног отпада и друге врсте отпада, као што су папир , стакло, метал, пластика, зелени отпад и кабасти отпад из домаћинства.

Овај пројекат је започео пре девет месеци када су чланови Еко гласа са још 11 организација из цела Србије прошли обуку о начину прикупљања средстава (фандрејзинг) од појединаца и од компанија. После тренинга који се одвијао током три месеца, 10 организације које су нојбоље примениле стечена знања у писање предлога пројекта, додељен је технички грант који је организацијама обезбедио услове за прикупљење средстава од индивидуалних лица и од компанија, кроз разне активности примењујући основне технике фандрејзинга. Цео овај пројекат омогућила је Америчка агенција за међународни развој -USAID , кроз пројекат грађанско друштво за будућност који Траг фондациј за локалне иницијативе из Београда реализује са Институтом за одрживе заједнице- ISC. Процес прикупљања средстава завршавамо до краја године , након чега од Траг фондације добијамо још толико средстава. Од свих прикупљених средстава пројекат “Наше рациклажно двориште” практично почињемо са реализацијом од нове године .

RECIKLAZNO DVORISTE

Детаљ са јавне промоције пројекта

Едукација и забава најмлађих

Едукацја кроз забавну игру

Еко баскет

Јавна промоција у центру града

Наше рециклажно двориште


Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina