Ukupno 8134  

Danas   10  

Juče   16

 

Удружење грађана „Еко глас Јагодина“


O NAMA

Удружење грађана „Еко глас Јагодина“ основано је августа 2008. године као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији је циљ залагање за заштиту и унапређење животне средине првенствено у граду Јагодини али своју делатност остварује и на територији државе Србије.

Основне активности удружења су развијање еколошке свести код грађана и деце, учешће и реализација пројеката који директно утичу на унапређење животне средине, учешће у пројектима рехабилитације природних пејзажа, градских паркова и зеленила, узимање активног учешћа у јавним расправама за побољшање квалитета животне средине, учествовање у научном и стручном истраживању природе и стручним семинарима, као и активности из области културе и уметности.

Поред основних делатности, удружење организује активности које за циљ имају неговање хуманости, солидарности и пријатељства међу децом и људима, развијање свести о значају укључивања деце ометене у развоју у друштвене активности деце маргинализованих група, организовање културних догађаја за децу (разне мултимедијалне и уметничке форме) која су у малим срединама потпуно запостављена.

Ради остваривања својих циљева удружење испитује јавно мњење и организује анкетирање грађана, организује едукативна предавања, трибине и дебате, организује излете и екскурзије едукативног и забавног карактера за своје чланове и симпатизере, успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за еколошка и људска права, а у складу са законом.
Удружење је члан следећих асоцијација:
Асоцијације невладиних организација Србије „ФЕНС“
Асоцијације еколошких удружења „Еко форум“.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina